BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, DLF - Danmarks Lærerforening, GL - Gymnasieskolernes Lærerforening, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Sveriges Lärare och Utdanningsforbundet hållits i Helsingfors.

De senaste dagarna har NLS internationella möte med deltagare från BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, DLF - Danmarks Lærerforening, GL - Gymnasieskolernes Lærerforening, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Sveriges Lärare och Utdanningsforbundet hållits i Helsingfors.

På programmet har vi haft

  • en presentation av det kritiska arbetsmarknadsläget i Finland av Jens Mattfolk på FSL - Finlands Svenska Lärarförbund
  • Juha Vauhkonen, chef för den internationella verksamheten i SASK - The Trade Union Solidarity Centre of Finland presenterade deras verksamhet  
  • Carlos Vargas, Chief for Section for Teacher Development, UNESCO and Head of the Secretariat of the International Taskforce on Teachers for Education 2030 pratade om UNESCO Teachers Task Force

Utöver det hann vi ta del av organisationernas egna SWOT-analyser och många intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten.