NLS styrelse beslutade hösten 2022 att sektorkonferenserna (de som tidigare kallades gemensamma sektormöten) ersätts med temaseminarier, och att temaseminarierna hålls i det land som innehar ordförandeskapet. Seminarierna hålls vartannat år.

Målgruppen för ett temaseminarium är de i organisationerna som berörs av det valda temat, det vill säga den politiska ledningen och högre tjänstemän, eller sakkunniga inom organisationerna.

All information och allt material rörande sektorkonferenserna finns under Konferenser - Övriga konferenser och möten.