NLS verksamhet leds av en styrelse bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning. NLS representerar i kraft av sina medlemsorganisationer nästan 600 000 lärare och ledare.

Styrelsen sammanträder två gånger per kalenderår. Ordförande väljs enligt ett roterande system mellan NLS-länderna. Mötena hålls i ordförandelandet.

Under år 2024 arbetar styrelsen primärt med två teman; Nordiska perspektiv på digitalisering inom utbildningen och Finansiering av utbildningen i Norden.

Styrelsen sammanträder nästa gång i Helsingfors den 2-3 maj 2024.

Mötesmaterial samt rapporter och presentationer från de senaste styrelsemötena hittar du under rubriken Möten.

NLS styrelse 2024

Danmark

Susanne Gerner Nielsen, BUPL
Elisa Rimpler, BUPL
Gordon Ørskov Madsen, DLF
Jesper Støier, DLF
Monica Lendal Jørgensen, FSL
Tomas Kepler, GL

Finland

Inger Damlin, FSL
Jenni Arnkil, OAJ
Lauri Hietalahti, OAJ
Katariina Kattelus, OAJ
Katarina Murto, OAJ
Riku Oras, OAJ
Anitta Pakanen, OAJ

Färöarna

Jacob Eli S. Olsen, FL
Sanna á Løgmansbø, FP
Tina K. Jakobsen, YF

Grönland

Elna Heilmann, IMAK
Arnaq Brønlund, NPK

Island

Guðjón Hreinn Hauksson, KI
Jónína Hauksdóttir, KI
Magnús Þór Jónsson, KI

Norge

Mette Johnsen Walker, SL
Ingrid Convery, Utdanningsforbundet
Lars Erik Wærstad, Utdanningsforbundet
Turid Buan Øfsti, Utdanningsforbundet
Ann Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundet
Geir Røsvoll, Utdanningsforbundet
Thom Bjørnar Jambak, Utdanningsforbundet

Sverige

Åsa Fahlén, Sveriges Lärare
Lena Durfors, Sveriges Lärare
Ina Eriksson, Sveriges Lärare
Maria Irving, Sveriges Lärare
Johanna Jaara Åstrand, Sveriges Lärare
Sara Svanlund, Sveriges Lärare
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Sveriges Skolledare